B i u l e t y n

Galeria

A n k i e t y

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PDF Drukuj Email
środa, 28 października 2009 12:03

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważnego rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników dzialalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych śródek dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.


Zakres działania

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

 • usług dla ludności;

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;

 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;

 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

 • usług transportowych;

 • usług komunalnych;

 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

 • magazynowania lub przechowywania towarów;

 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają

zastosowanie do tej operacji;

 • działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej, albo

 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.

mieszkańców;

 • inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem

nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt. 3;

 • operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej

działalności nierolniczej;

 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.


Definicja beneficjenta

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.


Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć 100 000 zł (25 616,1 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.


Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Formularze obowiązujące od 2014 r.

Ekonomiczny plan operacji
Formularz informacji minimis
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Instrukcja wypełniania EPO
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Instrukcja wypełniania WOPP 413 311 10 2013
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Kryteria wyboru operacji przez LGD
Opis operacji odpowiadający działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Oświadczenie de minimis
Oświadczenia właściciela lub współwłaściciela
PARP

Wyjaśnienie PKD 2007

Wniosek o przyznanie pomocy 413 311
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
Wzór gwarancji
Zapytanie ofertowe wzór
Wykaz gwarantów
Wykaz działalności wspieranych 311

 

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE


Wniosek o płatność

Wniosek o płatność
Instrukcja do wniosku o płatność
Formularz zestawienia faktur
Informacje dot. parametrów zakupionej maszyny

Wykaz działek
Wzór oświadczenia

 

Wzór umowy przyznania pomocy

http://www.lgdnisko.pl/wnioski/roznicowanie/wzor_umowy_przyznania_pomocy/umowa_413_311_2012.pdf
Umowa
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

Ankiety końcowe

Ankieta 311
Instrukcja do ankiety 311
Ankieta 4.1/413
Instrukcja do ankiety 4.1/413

 

Formularze obowiązujące od 2013 r.

Ekonomiczny plan operacji
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji
 
Obszar LSR
Statystyka

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj119
mod_vvisit_counterWczoraj247
mod_vvisit_counterW tym tygodniu618
mod_vvisit_counterMiniony tydzień1892
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4948
mod_vvisit_counterŁącznie1391980