B i u l e t y n

Galeria

A n k i e t y

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PDF Drukuj Email
środa, 28 października 2009 12:15

Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres działania

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

 • usług dla ludności;

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;

 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;

 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

 • usług transportowych;

 • usług komunalnych;

 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

 • magazynowania lub przechowywania towarów;

 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajduje się:
 • w miejscowości należącej do:
 • gminy wiejskiej albo

 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
 • w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej albo

 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo

 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),

 • biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

 • w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.


Definicja beneficjenta

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczająy równowartości w zł 2 mln euro.


Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formą zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

 • 200 000 zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

 • 300 000 zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro). W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł (25 616,1 euro).

Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Formularz obowiązujący od 2014 r.

Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Nowa definicja małych i średnich przedsiębiorstw
Ekonomiczny plan operacji 413 312
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Informacja o pomocy de minimis
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Formularz informacji minimis
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Instrukcja wypełniania EPO 413 312
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Instrukcja wypełniania WOPP 413 312
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Kryteria wyboru operacji przez LGD
Opis operacji odpowiadający działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Oświadczenie de minimis
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela
Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statutu mikroprzedsiębiorcy
Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego działalność gospodarczą
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Wyjaśnienia PKD 2007
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) PARP
Wniosek o przyznanie pomocy 413 312 LGD
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Wykaz gwarantów
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Wymogi dotyczące tablic informacyjnych
Wzór gwarancji 1 6 413 312
Zapytanie ofertowe wzór

 

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność
Formularz zestawienia faktur
Informacje zakupionych maszyn
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Instrukcja do wniosku o płatność
Wykaz działek
Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont

 

Wzór umowy przyznania pomocy

Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Umowa 413 312
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Załącznik nr 1
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Załącznik nr 2
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Załącznik nr 3

 

Ankieta końcowa

Ankieta 4 1 413 312
Instrukcja do ankiety 4 1 413 312

 

Formularz obowiązujący od 2013 r.

Pobierz (ekonomiczny plan operacji.xls) Ekonomiczny plan operacji
Pobierz (instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji.pdf) Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji
Pobierz (Wniosek o przyznanie pomocy.xls) Wniosek o przyznanie pomocy
Pobierz (instrukcja wypełania wniosku.pdf) Instrukcja wypełniania wniosku
 
Obszar LSR
Statystyka

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj242
mod_vvisit_counterWczoraj313
mod_vvisit_counterW tym tygodniu555
mod_vvisit_counterMiniony tydzień2312
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8534
mod_vvisit_counterŁącznie1359839