B i u l e t y n

Galeria

A n k i e t y

Odnowa i rozwój wsi PDF Drukuj Email
środa, 28 października 2009 12:19

Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.


Zakres działania

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

 • pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

 • służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

 • kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

 • budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

 • zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

 • kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.


Definicja beneficjenta

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).


Kryteria dostępu

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 • projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej lub

 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;

 • projekt nie ma charakteru komercyjnego;

 • w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;

 • organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;

 • projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tą jednostkę.


Forma i wysokość pomocy

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł (128 080,3 euro) w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł (6 404,0 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.


Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.


Formularze wniosków obowiązujacych od 2014 r.

Instrukcja wypełniania wniosku
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Opis operacji odpowiadającej działaniu "Odnowa i rozwój wsi"
Wniosek o przyznanie pomocy wersja 6z
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

 

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE


Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 313, 322, 323
Wniosek o płatność
Zestawienie faktur

 

Wzór umowy

Wzór umowy przyznania pomocy

 

Sprawozdanie końcowe

Instrukcja do sprawozdania końcowego
Sprawozdanie końcowe


Formularze wniosków obowiązujacych od 2013 r.

 
Obszar LSR
Statystyka

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj111
mod_vvisit_counterWczoraj247
mod_vvisit_counterW tym tygodniu610
mod_vvisit_counterMiniony tydzień1892
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4940
mod_vvisit_counterŁącznie1391972