Wyniki oceny Rady LGD z dnia 02.04.2014 r. Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 12:08

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" od 7 marca 2014 roku do 24marca 2014 roku przeprowadziła nabór wniosków w ramach działań: „Małe projekty”, oraz „Odnowa i rozwój wsi”Do Biura Lokalnej Grupy Działania w ramach działania „Małe projekty” wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 677 541,23 zł. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 175 916,00 zł.
Informujemy, iż Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” na posiedzeniu dnia 2 kwietnia 2014 roku dokonała oceny złożonych wniosków.