Startuje nabór wniosków na dotacje w ramach projektu „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE” Drukuj
środa, 30 lipca 2014 10:03

Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Łączna pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne, wynosi ponad 1,5 mln z czego w 2014 roku, przekazanych zostanie ponad 0,5 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 20-go sierpnia 2014 roku.

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego cele są ze sobą spójne - realizacja założonych działań na terenie województwa podkarpackiego ma wpłynąć na zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz wzmocnienie potencjału III sektora.

W ramach projektu przewiduje się dofinansowanie pomysłów i inicjatyw, które realizowane będą w zgodności z zadaniami pożytku publicznego. O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała. Projekt ma również wartość dodaną - „Poprzez realizację tzw. projektów małych, organizacje i osoby fizyczne powinny uczyć się, jak realizować projekty w przyszłości z większym budżetem” - komentuje Stanisław Baska - Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK - jeden z operatorów projektu.

Realizacja inicjatyw, które nie mogą być krótsze niż 1 miesiąc, a dłuższe niż 3 miesiące, mogą odbywać się od 1-go września 2014 roku do 15-go grudnia 2014 roku. Aby otrzymać dotację na ich realizację, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 20-go sierpnia 2014 roku do godziny 15:00, którego formularz jest dostępny na stronie internetowej projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl Następnie, z listy formalnie zatwierdzonych wniosków niezależni eksperci wybiorą te inicjatywy, które w największym stopniu wpisują się w cele i założenia projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.

 

SKŁADANIE WNIOSKU:

Wypełnienie wniosku następuje przy użyciu aktywnego pliku „PDF”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce - „dokumenty”.
Plik PDF ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie - aby zapobiec utracie danych, należy zapisywać wprowadzone dane z przyjętą przez siebie częstotliwością (zaleca się zapisywanie pliku co 15 minut).
Wnioskodawca zobligowany jest wypełnić wszystkie pola wniosku, a w przypadku gdy dane pole nie ma odzwierciedlenia do Wnioskodawcy/opisywanej Inicjatywy, wówczas w to pole należy wprowadzić wyrażenie: „nie dotyczy”.

Po stwierdzeniu, że dany wniosek został już zakończony, Wnioskodawca musi spełnić kryterium formalne, którym jest wypełnienie i wysłanie elektronicznej wersji wniosku do ostatniego dnia naboru w danym roku, do godziny 15:00 (z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) wpisując w temat e-maila - tytuł inicjatywy, na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku należy wydrukować potwierdzenie wysłania wniosku drogą elektroniczną, które następnie powinno zostać podpisane przez odpowiednie osoby oraz wysłane pocztą lub złożone osobiście (w zapieczętowanej kopercie), w terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego, a nie wpływu do siedziby Operatora) na adres:


Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Biuro Zarządu
Koćmierzów 2
27-650 Samborzec


z dopiskiem:
konkurs w ramach projektu: „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” edycja: 2014Każdy Wnioskodawca, który wyśle wniosek drogą elektroniczną, otrzyma na adres e-mail, który podał we wniosku, informację zawierającą potwierdzenie jego rejestracji. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni od dnia wysłania wniosku, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z Operatorem.
Uwaga !!!: nie spełnienie któregoś z w/w warunków może skutkować odrzuceniem formalnym wniosku.

 

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno mogą uzyskać więcej informacji w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 90 30


stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny „SMK”, Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany, tel. 607 560 016


niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. (15) 841 13 31


łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Generator Inspiracji, Futoma 168, 36-030 Błażowa, tel. 667 048 313