Ruszyła XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych Drukuj
Wpisany przez Webmaster   
poniedziałek, 07 lipca 2014 11:05

Program adresowany jest do maturzystów 2014, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

Stypendia na I rok - aplikowanie w segmencie II

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

 • być maturzystą z 2014 roku i w tym roku ukończyć szkołę ponadgimnazjalną,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176,00 zł netto lub 1.344,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Warunkiem uczestnictwa w programie stypendialnym jest uzyskanie rekomendacji od organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków - w przypadku powiatu niżańskiego rekomendacji udziela: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”


Wnioski należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014 r.

Przed przystąpieniem do składania swojej aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia aplikacji.

Wyłonienie stypendystów odbędzie się w dwóch etapach:

 • uzyskanie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” – wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin składania do 31 lipca 2014 r. Aby uzyskać stypendium, należy otrzymać rekomendację Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. W tym celu do dnia 31 lipca 2014 roku należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Nisko, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2014 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Powiatu Niżańskiego (może być kopia dowodu osobistego), kopię świadectwa maturalnego i w przypadku posiadania - dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Złożone wnioski opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.
  Komisja wyda opinie do dnia 8 sierpnia 2014 roku. Po tym dniu osoby posiadające rekomendację będą mogły składać na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek o stypendium on-line.
 • wypełnianie wniosku on-line o przyznanie stypendium pomostowego przez osoby rekomendowane. Termin składania wniosku upływa 18 sierpnia 2013 r. o godzinie 16:00.
  Po wypełnieniu wniosku należy wydrukować kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami, podpisać je oraz złożyć w organizacji lokalnej w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 r.

Zanim złożysz wniosek, przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy, gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2014 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej - LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Nisko, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. 15 84 11 331 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Fundacja PZU
 • Fundacja BRE Banku
 • Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 19:42